Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Czerwonaku to miejsce utworzone dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Czerwonak. Centrum powstało na zlecenie Wójta Gminy Czerwonak Marcina Wojtkowiaka w styczniu 2021 r. i jest prowadzone przez Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Spółka z o. o. Działalność centrum jest finansowana z budżetu Gminy Czerwonak.

W ramach swoich usług centrum oferuje m.in. dostęp do sprzętu i przestrzeni biurowej, pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy, organizację szkoleń oraz spotkań. W ramach doradztwa organizacje pozarządowe mogą skonsultować oferty składane w konkursach, a także sprawozdania z realizacji zadań.

Centrum ściśle współpracuje z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak, obsługuje posiedzenia rady, aktywnie włącza się w inicjatywy rady.

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:

https://gps-czerwonak.pl/index.php/uslugi-centrum-wsparcia-ngo/

oraz na profilu centrum na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/Centrum-Wsparcia-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych-103474535804240

 

Wszystkich zainteresowanych rozwojem III sektora w naszej gminie i nawiązaniem współpracy zachęcamy do kontaktu:

 Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Czerwonaku

Jolanta Sypytkowska – Kierownik Biura Gminnego Przedsiębiorstwa Społecznego Sp. z o.o.
nr tel.: +48 798 601 561
adres e-mail:  biuro@gps-czerwonak.pl
ul. Leśna 8, 62-004 Czerwonak