W sierpniu 2020 r. radni podjęli uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Oznacza to, że grupa mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze do danej rady gminy, będzie mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą, tj. złożyć projekt uchwały w określonej tematyce. Grupa mieszkańców musi liczyć co najmniej 300 osób.

Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje komitet. Komitet tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy do Rady Gminy Czerwonak składają  pisemne zawiadomienie o przystąpieniu do komitetu. Projekt uchwały zgłoszony w ramach tej inicjatywy, będzie musiał stać się przedmiotem obrad rady nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.