Czyste Powietrze 2023

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Wyższe progi dochodowe, wyższe dofinansowanie oraz szybsza wypłata środków – w ten sposób rząd chce usprawnić walkę ze smogiem. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 66 tys. złotych w poziomie podstawowym i aż 135 tys. zł w najwyższym wymiarze wsparcia. Jakie warunki należy spełnić i na ile dofinansowania można liczyć ubiegając się o dotację z programu „Czyste Powietrze” w 2023 roku?

 

Czyste Powietrze 2023 – zmiany w programie

Dotychczas wprowadzone zmiany w programie rządowym “Czyste Powietrze” uprościły proces wypełniania i składania wniosku, obniżony został próg dochodowy uprawniający do dofinansowania, a także skrócone zostały długie terminy oczekiwania na decyzję. Od niedawna też, ubiegający się o dotację mogą liczyć na prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem montażu. Nowy nabór – od 3 stycznia 2023 roku – zakłada m.in. wyższe progi dochodowe, wyższe kwoty dofinansowania, krótszy czas oczekiwania na dotację, ale także w przypadku kompleksowej termomodernizacji, konieczność wykonania audytu energetycznego. Nowa odsłona programu wprowadza także możliwość złożenia dwóch wniosków.

 

Czas trwania programu Czyste Powietrze

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:
 

  • podpisywanie umów do 31.12.2027 r,
  • wydatkowanie środków do 30.09.2029 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Program „Czyste Powietrze 2023” uwzględnia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględniane zostaną te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przy czym data nie może być wcześniejsza niż 15.05.2020.

 

Czyste Powietrze 2023 – beneficjenci

Beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Roczny dochód starającego się o dotacje nie może przekraczać kwoty 135 000 zł.

Ubiegający się o dotacje na wymianę pieców i termomodernizację zostali podzieleni na trzy grupy.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje proszę dzwonić pod numer telefonu: 61 65 44 270.

 

Korzyści z udziału w programie - www.czystepowietrze.gov.pl

Informacja o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie - 349

Informacja o liczbie zrealizowanych przedsięwzięć - 129

Informacja o sumarycznej kwocie wypłaconych dotacji - 1.825.243,81 zł