Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w dniu 24 sierpnia 2023 roku wznowi nabór wniosków do projektu Rozwój z Dotacją.

Nabór Formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwój z dotacją rozpocznie się w dniu 24 sierpnia 2023 roku o godz. 9:00, 12:00 i 15:00 dla poszczególnych obszarów. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przyjmie w sumie 510 Formularzy zgłoszeniowych w podziale na obszary. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej WARP w zakładce Ważne informacje.

WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE USŁUG ROZWOJOWYCH

Informujemy, że biorąc pod uwagę bardzo krótki okres między najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych oraz ostatecznym terminem, do którego należy uzyskać kwalifikacje, Operator w ramach naboru w dniu 24 sierpnia 2023r. NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DOTYCZĄCYCH KURSÓW PRAWA JAZDY. Formularze zgłoszeniowe, w których wskazana zostanie usługa rozwojowa dotycząca kursu prawa jazdy zostaną odrzucone. Więcej w zakładce Ważne informacje.

ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Dotyczy możliwości dofinansowania usług rozwojowych kończących się najpóźniej 10.11.2023 oraz skrócenia czasu między złożeniem formularza zgłoszeniowego oraz terminem rozpoczęcia usług rozwojowych z 30 do 20 dni. Dodatkową zmianą jest doprecyzowanie w Regulaminie informacji, że konto bankowe, na które dokonywana jest refundacja powinno być kontem prywatnym Uczestnika Projektu. Szczegóły na stronie internetowej WARP w zakładce Dokumentacja projektu.


W projekcie mogą wziąć udział wszyscy dorośli mieszkańcy Wielkopolski, a także osoby pracujące lub uczące się w naszym województwie, które chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.
• kwota dofinansowania: do 4.500,00 PLN na jednego Uczestnika
• dofinansowanie do 89% kosztów netto usługi rozwojowej
• możliwość udziału w dwóch szkoleniach/kursach

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie Rozwój z dotacją zapraszamy do zakładki Informacje projektowe.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Dokumentacja projektu.

Informacji o projekcie Rozwój z Dotacją udzielają pracownicy WARP Sp. z o.o.:

e-mail: rozwoj@warp.org.pl

tel.: 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 218, 61 65 06 280, 61 65 06 214

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości