Dnia 28.07.2023 r. Gmina Czerwonak oraz Województwo Wielkopolskie zawarły umowę zwiększającą kwotę dofinansowania do budowy ulicy Gruszowej oraz odcinka ulicy Wierzbowej w Potaszach. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.07.2023 r. kwota dofinansowania do inwestycji wyniesie dodatkowo 173.750,00 zł.
Tymczasem Wykonawca zakończył prace w ulicy Wierzbowej i rozpoczął prace w ul. Gruszowej. W pierwszej kolejności  zostanie wykonana kanalizacja deszczowa w ww. ulicy.