Gmina Czerwonak otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na budowę ul. Marysieńki w Czerwonaku.

Kwota dofinansowania to: 1 525 194,53 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji znana będzie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy, który realizować będzie przedmiotową inwestycję.

W ramach inwestycji zrealizowana zostanie:

  • budowa nowej drogi o długości: 298 m, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
  • budowa obustronnego chodnika na całej długości drogi,
  • budowa odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 449 m.

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przewidziano także wykonanie przejść dla pieszych, w tym jednego wyniesionego.