Budowa ulicy Podgórnej w Czerwonaku to zdecydowanie najtrudniejsza z inwestycji drogowych aktualnie realizowanych przez gminę.

Wykonano pierwszy etap prac na odcinku ok. 100 metrów, doprowadzając roboty drogowe do stanu umożliwiającego przejazd pojazdów po nawierzchni tłuczniowej.
Docelowo na całej ulicy Podgórnej planowana jest nawierzchnia asfaltowa.
Koszt inwestycji to 2,5 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości prawie 700 tys zł.

Planowy koniec: maj 2023