Zakończyła się  budowa pochylni wzdłuż ul. Żurawiej w Czerwonaku.
Rozebrano schody, które zostały zastąpione pochylniami z kostki o podwyższonej szorstkości. Na odcinku gdzie powstały pochylnie zamontowane zostały bariery pomiędzy jezdnią a chodnikiem, które
są dodatkowym zabezpieczeniem i ułatwią podejście pieszym po stromym chodniku.