Podpisaliśmy umowę na wybudowanie ulicy Zielonej w sołectwie Bolechowo-Osiedle.

W ramach zadania zostanie wybudowana droga na odcinku 331 m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej. Zaplanowano również przebudowę sieci gazowej.

Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku, a planowany termin zakończenia prac określono na wiosnę 2024 r.


Wartość umowy to 1,85 mln zł, przy czym połowa kosztów kwalifikowanych jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.