Została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do budynku pałacu w Owińskach. Jest to pierwszy etap prac, który umożliwi w przyszłości funkcjonowanie obiektu. Planowany termin realizacji prac to koniec lipca 2024 r. Wartość robót wynosi około 600.000 zł. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w wysokości 500.000 zł.

Wykonawcą inwestycji jest firma Z.P.U.H. „BUDOMELIOR” Krzysztof Dziechciar