1 marca w Urzędzie Gminy Czerwonak  miało miejsce podpisanie umowy z firmą Iveston Sp. z o.o. na budowę ulic: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacjowej w Bolechówku oraz połączenia drogowego pomiędzy ulicami Daglezjową i Lipową w Bolechówku. W ramach zadania zostaną wybudowane drogi o łącznej długości 1518 m wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej. Na powyższych ulicach zostanie uzupełnione oświetlenie, a dotychczasowe oprawy zostaną wymienione na energooszczędne. W ramach projektu przewidziano również przebudowę podziemnej i napowietrznej infrastruktury technicznej kolidującej z budową dróg. Inwestycja ma potrwać do połowy 2024 roku. Wartość umowy to 8,2 mln zł, przy czym 95% dofinansowania inwestycji pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.