1 czerwca br. podpisano umowę z firmą Budromel Cegłowski sp. z o.o. na budowę ulicy Łanowej w Kicinie. W ramach zadania zostanie wybudowana droga o długości 891 m wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej.
Na całej długości ulicy zostanie wybudowany chodnik oraz nowe energooszczędne oświetlenie z oprawami typu LED. W ramach inwestycji przewidziano również przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z drogą.
Wartość umowy to 4,164 mln zł. Przewidywane rozpoczęcie robót budowanych to koniec czerwca 2023. Całość inwestycji finansowana jest z budżetu Gminy Czerwonak.