29 maja 2023 r. została podpisana umowa z firmą Zachodnie Centrum Konsultingowym „Euro Invest” sp. z o.o. (ze strony wykonawcy umowę podpisywał Prezes firmy - umowę podpisywał Jerzy Korolewicz).
Umowa dotyczy świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru nad Kontraktem Głównym, tj. umową na opracowanie dokumentacji projektowej rozwinięcia układu komunikacyjnego (poprzez budowę dróg, chodników, pętli autobusowej, kładek, parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej) dla Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Koziegłowy w ramach projektu pn.: „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”.
Wartość umowy wynosi: brutto 180.810,00 zł.
Nadzór dotyczy dokumentacji objętej projektem: