24.04.2024 r. w Urzędzie Gminy Czerwonak miało miejsce podpisanie umowy na wybudowanie ulic Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowie. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma BUD-MIX Budownictwo Michał Nowaczyk z Arcugowa. W ramach zadania zostaną wybudowane ulice o nawierzchni z kostki o łącznej długości 859 m wraz z chodnikiem. W ramach budowy zostanie wykonane odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej oraz uzupełnienie oświetlenia drogowego. Wartość umowy to 4,085 mln zł, z czego 99.000 zł stanowi dotację celową Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych to maj/czerwiec, a zakończenie budowy zaplanowano pod koniec 2024 roku.