Dnia 09.04.2024 r. w budynku Urzędu Gminy miało miejsce podpisanie umowy na wybudowanie ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma Iveston Sp. z o.o. z Obornik. W ramach zadania zostaną wybudowane ulice z nawierzchnią asfaltową o łącznej długości 482 m wraz z chodnikiem i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej oraz odcinkowa budowa kanału technologicznego. Wartość umowy to blisko 2,4 mln zł, z czego 50% kosztów kwalifikowalnych zadania stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych to maj 2024 roku.