Dnia 25.05.2023 r. w urzędzie miało miejsce podpisanie umowy na wybudowanie ulicy Gruszowej oraz odcinka ulicy Wierzbowej w Potaszach .
Wykonawcą robót budowlanych będzie firma STAN-BRUK-BRUKARSTWO TADEUSZ STAŃCZYK z Czerwonaka.
W ramach zadania zostanie wybudowana droga na odcinku 361 m. Ul. Gruszowa na odcinku od ul.Kwiatowej do Lipowej zostanie wykonana z  nawierzchni asfaltowej oraz ulica Wierzbowa na odcinku od ulicy Lipowej do skrzyżowania z ulicą Oczarową z kostki brukowej. Zostanie wykonany również chodnik jednostronny.
W ramach inwestycji droga zostanie wyposażona w  odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej.
Dodatkowo zostanie wybudowany brakujący fragment sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Gruszowej oraz ul. Kwiatowej do wysokości działki 424/44.
 
Wartość umowy to 1,915 mln zł. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych to koniec czerwca 2023 roku.
Gmina Czerwonak uzyskała dofinansowanie do budowy z Województwa Wielkopolskiego na przedmiotowe zadanie w kwocie 98 000 złotych.