26 lipca w siedzibie Urzędu Gminy podpisana została umowa na budowę ulicy Marysieńki w Czerwonaku.

 

Wykonawcą będzie firma KOMA Mariusz Kowalski z siedzibą w Poznaniu a w ramach inwestycji zrealizowane zostaną:
 

  • budowa nowej drogi o długości: 298 m, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
  • budowa obustronnego chodnika na całej długości drogi,
  • budowa odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej.

·W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziano także wykonanie przejść dla pieszych, w tym jednego wyniesionego doświetlonego dwiema lampami.

 

Termin realizacji inwestycji: 7 miesięcy.

Wartość inwestycji to 2.126.501,92 zł z czego 50% jest dofinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg.