Od czerwca trwa budowa pętli autobusowej wraz z przystankiem przy ul. Północnej w Promnicach.

Do października zostanie wybudowany kolejny odcinek ulicy Północnej o długości 180 m, wraz z przystankiem autobusowym oraz dodatkową jezdnią przeznaczoną do zawracania autobusów. Nowe odcinki dróg zostaną wyposażone w kanalizację deszczową oraz nowe oświetlenie z oprawami typu LED.

Całkowity koszt inwestycji to prawie 1,8 mln zł, przy czym dofinansowanie unijne wynosi ponad 808 tys. zł