Pod koniec września zakończono i odebrano budowę II etapu ulicy Północnej w Promnicach, tj. budowę pętli autobusowej wraz z przystankiem komunikacji publicznej. W ramach zadania wybudowano odcinek jezdni długości 185 m o nawierzchni z betonowej kostki. Na poszerzonym fragmencie pasa drogowego powstała dodatkowa jezdnia do zawracania autobusów. Cały teren inwestycji zyskał odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej odprowadzanej do zbiornika rozsączającego oraz nowoczesne oświetlenie z oprawami typu LED. Na długości wybudowanego odcinka ulicy wydzielono pełnowymiarowy przystanek autobusowy oraz zlokalizowano 25 miejsc postojowych. Tereny zielone zyskały natomiast nowe nasadzenia w formie drzew. Cały Projekt pn.: "Budowa pętli autobusowej wraz z przystankiem komunikacji publicznej, zlokalizowanych na ul. Północnej w Promnicach" został dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 11.4 Transport miejski, oś priorytetowa XI REACT - EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 1.794.447,00 zł przy uzyskanym dofinansowaniu w wysokości 808.100,44 zł.