W sobotę 13 kwietnia w Sołectwie Kliny odbywała się akcja Sprzątania Świata. Do uczestnictwa w niej przystąpiło łącznie 41 Mieszkańców Dębogóry, Mielna i Klin, a także gościnnie mieszkanka Poznania. Akcją zostały objęte takie obszary jak: obrzeża lasu przy drodze powiatowej Kicin-Kliny, rejon ul. Miłej w Klinach, ul. Trakt w Klinach, rejon ul. Brzozowej w Klinach, Trakt Annowski na odcinku Mielno-Maruszka, ul. Leśna w Mielnie, okolice ul. Sarniej w Mielnie oraz duża część Dębogóry. Udało się zebrać łącznie 30 worków śmieci. Za udział sprzątający otrzymali drobne upominki. Niemal wszyscy przyznawali, że śmieci w Naszym Sołectwie jest zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach - chyba idziemy jako Społeczeństwo w dobrym kierunku. Raz jeszcze dziękuję wszystkim przybyłym za udział! Błażej Sienkowski