Defibrylatory AED już w gminie Czerwonak
Z radością informujemy, że defibrylatory zewnętrzne AED pojawiły się na terenie gminy Czerwonak. Zostały zamontowane na dworcach kolejowych w Czerwonaku, Bolechowie i Owińskach, Klubie Jutrzenka w Kicinie, przy siedzibie Straży Gminnej w Koziegłowach oraz dodatkowo została zamontowana kapsuła ROTAID dla defibrylatora na budynku Urzędu Gminy Czerwonak. Niezaprzeczalnie przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czerwonak oraz do podniesienia wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Defibrylator Philips FRx jest prosty w obsłudze: należy zdjąć pokrywę, która każdorazowo wyzwoli alarm dźwiękowy, wyciągnąć defibrylator i włączyć. Nie potrzeba doświadczenia
z zakresu pierwszej pomocy. Urządzenie wydaje jasne polecenia głosowe, krok po kroku prowadzi przez akcję ratunkową, dostosowując tempo do prowadzonych działań.
Algorytm analizy SMART sprawdza rytm serca i pozwala na wykonanie defibrylacji tylko wtedy, gdy jest ona zalecana. Aby uzyskać instrukcje dotyczące resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO), wystarczy wcisnąć przycisk informacji („i”). W razie konieczności wykonania defibrylacji, naciśnięcie pomarańczowego przycisku wyzwoli impuls defibrylacyjny. Zawarte w elektrodach czujniki mierzą opór ciała pacjenta i dobierają odpowiednie parametry wyładowania.
• Defibrylator ma udokumentowaną możliwość bezpiecznej defibrylacji na metalowych i mokrych powierzchniach, zapewniając bezpieczeństwo akcji ratunkowej bez względu na jej miejsce.
• Defibrylator posiada tryb pediatryczny: po zastosowaniu klucza pediatrycznego umożliwia błyskawiczne przełączenie pracy w tryb pediatryczny i automatyczne dopasowanie energii defibrylacji i instruktażu RKO (Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa) do ratowania dzieci.

Zakupiony sprzęt AED pozwoli na wieloletnie użytkowanie go przez mieszkańców w celu ratowania życia ludzkiego. Dostępność takich urządzeń w miejscach publicznych może zwiększyć szanse na uratowanie życia  w stanie jego zagrożenia.

AED to Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator). Urządzenie, które analizuje rytm pracy serca poszkodowanego i podejmuje decyzję o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, kieruje impuls elektryczny za pomocą elektrod i tym samym pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca. To urządzenie automatyczne, które może być używane przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. Mówiąc wprost – zwykłych ludzi. Na przystanku, w galerii handlowej czy w biurze.

AED – dlaczego warto?
Ratuje życie
Niewątpliwie najważniejszym argumentem przemawiającym za inwestowaniem w automatyczne defibrylatory zewnętrzne jest fakt, że każdy defibrylator serca ratuje życie.
Zatrzymanie krążenia jest jedną z głównych przyczyn zgonów we współczesnym świecie, a defibrylatory AED są kluczowym ogniwem łańcucha zabezpieczającego każdego z nas, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Urządzenie AED jest gwarantem jak najszybszej, jak najlepszej jakości pomocy. W przypadku zatrzymania krążenia, każda minuta, ba, KAŻDA SEKUNDA jest na wagę złota. Publicznie dostępne defibrylatory są niesamowicie ważnym elementem w dążeniu do zmniejszenia śmiertelności osób w nagłym zatrzymaniu krążenia.
Defibrylator serca, użyty w jak najkrótszym czasie, realnie zwiększa szansę na przeżycie osoby w nagłym zatrzymaniu krążenia. Urządzenie AED jest w stanie przywrócić normalny rytm serca oraz znacząco pomóc świadkowi zdarzenia w prowadzeniu akcji resuscytacyjnej.
Niebywale istotnym elementem rozszerzania sieci defibrylatorów AED jest edukacja społeczeństwa – szkolenia z zakresu obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego zmniejszają strach i opór świadków zdarzenia przed użyciem defibrylatora serca. Pamiętajmy, że społeczeństwo wyszkolone w zakresie pierwszej pomocy to społeczeństwo bezpieczne. A do tego każdy z nas powinien dążyć, prawda? Automatyczny defibrylator zewnętrzny to jeden z kroków w dążeniu do tego celu.

W załączniku znajduje się lista defibrylatorów dostępnych na terenie gminy Czerwonak.