Informujemy, że 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00, w sali sesyjnej, w budynku hali sportowej Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN przy ul. Leśnej 6 w Czerwonaku, odbędzie się III sesja Rady Gminy Czerwonak (sesja absolutoryjna).

Podczas III sesji Rady Gminy Czerwonak podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwonak absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok oraz odbędzie się debata nad „Raportem o stanie Gminy Czerwonak w 2023 roku”. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Z raportem można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak w Biurze Rady i Sołectw (p. 107 i 108).

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem, składają do Przewodniczącego Rady Gminy Czerwonak pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (tj. do 19 czerwca br.). Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. W debacie może zabrać głos 15 mieszkańców, chyba że Rada Gminy Czerwonak postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Druk zgłoszenia można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwonak (https://bip.czerwonak.pl/6863/dokument/34053) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak w Biurze Rady i Sołectw (p. 107 i 108).

Z porządkiem obrad III sesji Rady Gminy Czerwonak oraz projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce Rada Gminy / Kadencja 2024-2029 / Sesje Rady Gminy Czerwonak / 2024 rok (https://bip.czerwonak.pl/7323).

Komisje stałe Rady Gminy Czerwonak odbędą się w sali konferencyjnej nr 01 (poziom -1) Urzędu Gminy przy ul. Źródlanej 39 w Czerwonaku.

Zachęcamy do oglądania sesji on-line (https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/4/rada-gminy-czerwonak.htm).

 

 

Komisja Spraw Społecznych

 

termin: 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek),

godz. 13:00

przewodnicząca komisji Hanna Kościelska

tel. 603 653 701

Biuro Rady i Sołectw

Monika Grzebielucha-Andrusieczko

tel. 61 65 44 223

 

Komisja Komunalna

 

termin: 18 czerwca 2024 r. (wtorek), godz. 9:00

przewodniczący komisji Grzegorz Parszuto

tel. 501 316 997

Biuro Rady i Sołectw

Kamila Wietrzyńska

tel. 61 65 44 242

 

Komisja Budżetu i Finansów

 

termin: 19 czerwca 2024 r. (środa), godz. 9:00

przewodnicząca komisji Edyta Godawa

tel. 661 711 079

Biuro Rady i Sołectw

Kamila Wietrzyńska

tel. 61 65 44 242

 

III sesja Rady Gminy Czerwonak

 

termin: 20 czerwca 2024 r. (czwartek), godz. 9:00

Przewodniczący Rady Wojciech Skrzekut

tel. 661 809 006

Biuro Rady i Sołectw

Izabela Lesiecka

tel. 609 479 138