Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży na mocy podpisanego porozumienia ze wszystkimi związkami pszczelarskimi z terenu województwa wielkopolskiego zrzeszonymi w strukturach Polskiego Związku Pszczelarskiego zwraca się z prośbą o zapoznanie się z możliwością przystąpienia do udziału w programie: „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich”.

Wielkopolski Urząd Marszałkowski w ramach dotacji w roku 2024 przekazał po raz siódmy kwotę 2 000 000,00 zł na zakup pokarmów dla pszczół w postaci ciasta, która ma trafić do rąk pszczelarzy z terenu Wielkopolski,

Na terenie naszego województwa funkcjonuje pewna część pszczelarzy poza strukturami PZP i nigdzie nie zarejestrowani, dlatego aby umożliwić im udział w programie prosimy o zgłaszanie się do oddziałów terenowych najbliższych miejsca zamieszkania w celu wyrażenia chęci przystąpienia do programu i otrzymania pokarmu dla pszczół.