Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Czerwonak informuje, że w związku z zakończeniem, zaplanowanych na rok 2024, prac modernizacyjnych gminnego Radiowego Systemu Włączania Syren Alarmowych (RSWS) funkcjonującego w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO), w poniedziałek, dnia 17czerwca 2024 r. o godz. 11:35, na terenie Gminy Czerwonak nastąpi krótkotrwałe (1 minuta) uruchomienie syren alarmowych (dźwięk ciągły). Włączenie syren alarmowych będzie poprzedzone informacyjnym komunikatem głosowym.

Prosimy o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.