Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Czerwonak informuje, że w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi gminnego Radiowego Systemu Włączania Syren Alarmowych (RSWS) funkcjonującego w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) na zakończenie robót, w poniedziałek, dnia 10 czerwca 2024 r., między godz. 11:00 a godz.15:00, w miejscowościach POTASZE i BOLECHOWO - OSIEDLE, nastąpi  krótkotrwałe (1 minuta) uruchomienie syren alarmowych (dźwięk ciągły).
Włączenie syren alarmowych będzie poprzedzone informacyjnym komunikatem głosowym.
Prosimy o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.