Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Czerwonak poszukuje kandydata do pracy na stanowisko wychowawcy świetlicy.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało:

  • prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci,
  • współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,
  • współpraca z instytucjami (m.in. szkoła, GOPS),
  • pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i rozwój zainteresowań wychowanków świetlicy,
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy.

Szukamy osoby posiadającej wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej albo co najmniej wykształcenie średnie z udokumentowanym co najmniej 3-letnim staży pracy z dziećmi lub rodziną.

Oferty prosimy składać:
za pomocą poczty elektronicznej na adres: bernard.kimel@czerwonak.pl
lub
tradycyjnie w formie papierowej w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 61 65 44 249 lub 293.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o składanie ofert do dnia 15 lipca 2024 r.